GDPR Forma

Invalid Input
Podnositelj zahtjeva (ZAKONSKI ZASTUPNIK/OPUNOMOĆENIK KORISNIKA)
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Naziv voditelja zbirke osobnih podataka, OIB, sjedište i adresa: Derma d.d., Varaždin - OIB:16891143389 - M.P.Miškine 55, 42000 Varaždin
- potvrda o tome da li se osobni podaci koji se odnose na korisnika obrađuju ili ne - obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na korisnika, čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka - uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje - izvadak, potvrda ili ispis osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se odnose na korisnika, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka - ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na korisnika
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
AntiSPAM:
Invalid Input

eu4

eu2

operativni program

eu 3

bisnode logo