Indeks Članka

Izjava o povjerljivosti

Molimo vrlo pažljivo i potpuno pročitajte izjavu o povjerljivosti. Službenom web stranicom http://www.derma.hr upravlja Derma d.d., dioničko društvoza proizvodnju ovitaka (dalje u tekstu: Derma d.d.) sa sjedištem u Varaždinu na adresi: Podravska ulica 13, registrirano u Trgovačkom sudu Varaždin, MB: 3024857, OIB: 16891143389. Pristupom na našu web stranicu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima korištenja. Vaši osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene web stranice. Derma d.d.. prikuplja podatke o korisnicima koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pružamo i obvezujemo se zaštititi osobne podatke sadašnjih i budućih korisnika u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR Uredba EU 2016/679) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci nužni u obavljanju njihovih dužnosti. Svi zaposlenici dioničkog društva Derma d.d.. odgovorni su za poštivanje načela zaštite povjerljivosti. Derma d.d. prije prikupljanja podataka informira korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se mogu koristiti za marketinške kampanje. Ni pod kojim uvjetima nećemo bez Vaše izravne suglasnosti prenijeti, prodati ili ustupiti osobne podatke korisnika trećim stranama, osim u slučajevima u kojima bi se to zahtijevalo od nas na način i pod uvjetima utvrđenim zakonima RH. Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, eventualne pritužbe, zahtjeve za brisanje, ažuriranje i ispravak osobnih podataka molimo uputiti prema službeniku za zaštitu osobnih podataka. Izjava se primjenjuje od 28.05.2018. do opoziva od strane dioničkog društva Derma d.d. .


Zaštita osobnih podataka - GDPR politika

POLITIKA PRIVATNOSTI DERMA  d.d. Varaždin

Derma d.d., dioničko društvo za proizvodnju ovitaka, trgovinu, uvoz-izvoz OIB: 16891143389, Podravska ulica 13, 42000 Varaždin, Hrvatska; poštuje privatnost svake osobe čije osobne podatke prikuplja. Željeli bismo Vas obavijestiti o tome koje osobne podatke Derma d.d., prikuplja, kako ih štitimo i koja su Vaša prava. U obavljanju svoje registrirane  djelatnosti Derma d.d. te u sklopu izvršenja pojedinih projekata i programa, prikupljaja i obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

Opseg primjene

Ova Politika primjenjuje se na svaku obradu osobnih podataka Derma d.d.,  osim ako je drugom politikom Derma d.d., drugačije propisano. Iznimno, u odnosu na obradu podataka  korisnika usluga Derma d.d., ova Politika ima prednost u odnosu na druge politike ako su tim politikama drugačije propisana prava i obveze u vezi obrade podataka.

Voditelj obrade i zakonski okvir

Derma d.d.,, kao voditelj obrade Vaših podataka, poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a imaju primjenu u Republici Hrvatskoj.

Koje informacije prikupljamo o vama i kako ih koristimo?

Općenito, možete posjetiti našu web stranicu bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. Ne prikupljamo osobne podatke o vama (kao što su vaše ime i pojedinosti o kontaktu) kada posjetite ovu web stranicu, osim ako dobrovoljno ne pošaljete podatke pomoću jednog od dostupnih obrazaca za određenu svrhu (kontakt obrazac, registracijski obrazac, obrazac za kupovinu, obrazac za upis na newsletter) i time date vašu privolu na prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka u navedene svrhe.

Primjena načela zaštite podataka

Derma d.d. za proizvodnju ovitaka, trgovinu, uvoz-izvoz u okviru primjene ove Politike posebno pazi na poštivanje načela obrade podataka te obrađuje podatke:
•    Zakonito – obrada će biti moguća ako je ista dopuštena zakonom i to u granicama koje zakon dopušta.
•    Pošteno – uvažavajući specifičnosti svakog odnosa, primjenjujući sve adekvatne mjere za zaštitu osobnih podataka i privatnosti općenito te ne sprečavajući ispitanika u ostvarivanju svojih prava.
•    Transparentno – informirajući ispitanike o obradama osobnih podataka.
•    Uz ograničenje svrhe – obrađujući osobne podatke u one svrhe u koji su prikupljeni a u druge svrhe ako su za to ispunjeni uvjeti iz Uredbe.
•    Uz ograničenje pohrane – pohranjujući podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a duže samo ako je dopušteno Uredbom.
•    Uz smanjenje količine podataka – obrađujući podatke ako su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno. Posebno se pazi da se ne prikupljaju podaci za koje ne postoji opravdana potreba za obradom.
•    Vodeći računa o točnosti – vodeći računa o točnosti i ažurnosti podataka i brišući netočne podatke u okviru mogućnosti.
•    Vodeći računa o cjelovitosti i povjerljivosti – pružajući tehničkim i organizacijskim mjerama odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. Relevantne mjere primjenjuju se vodeći računa o rizičnosti svake vrste obrade podataka.

Dostava podataka trećim subjektima

Derma d.d. ne dostavlja podatke trećim osobama izuzetno samo ako je to predviđeno posebnim propisima RH

Svrha prikupljanja

Neke Vaše osobne podatke Derma d.d., je dužna prikupljati zbog:
ispunjenja ugovora o radu
•    ispunjavanja zahtjeva zakona i ostalih važećih pozitivnih propisa koji uređuju djelatnost Derne d.d.
•    u svrhe direktnog marektinga
•    slanja ponuda
•    u svrhe kontaktiranja
•    u svrhe unapređenja i personaliziranja usluge
•    u svrhe zaštita imovine i sigurnosti pojedinaca primjenom mjera video nadzora

Kontaktiranje
Ukoliko nam se obratite s vašim upitima, podatke koje nam pri tome dostavite obrađujemo isključivo za pružanje traženih informacija. Nakon odgovora na vaš upit dostavljene podatke ćemo obrisati. Osobni podatci koju su nužni za rješavanje reklamacije na proizvod čuvaju se 12 mjeseci od dana zaprimanja sukladno propisima kojima se uređuju prava potrošača.

Otvorene zamolbe za posao
Podatke koje nam pošaljete kroz otvorene zamolbe za posao obrađuju se isključivo u svrhe obavljanja selekcijskog postupka pri zapošljavanju, a čuvaju se do godine dana.

Kolačići (cookies) i internetske tehnologije
Kao što je slučaj i s mnogim drugim portalima, i naš se može koristiti „kolačićima“ (male datoteke koje spremamo na Vaše računalo pri pristupanju našim internetskim stranicama kako bi se omogućila osnovna ili dodatna funkcionalnost tih stranica) i drugim tehnologijama koje nam olakšavaju isporučivanje sadržaja ovisno o Vašim područjima interesa, obrađivanje rezervacija ili zahtjeva, i/ili analiziranje karakteristika Vaših posjeta. Kolačići se ne mogu upotrebljavati za otkrivanje Vašeg osobnog identiteta. Kad pristupate našim web-stranicama, ova informacija našim poslužiteljima identificira svojstva vašeg pretraživača, ali ne i Vas.

Derma d.d. pohranjuje kolačiće u bazu i čuva najduže 1 godinu u svrhu obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira putem online kanala (e-mail, internet, internetske promocija).

Newsletter
Ukoliko ste dali izričitu privolu za primanje Newslettera, možemo Vam poslati elektronički bilten s sadržajem za oglašavanje naših proizvoda. Podatke koje ste nam dostavili kako biste se pretplatili na Newsletter koristit će se samo za slanje Newslettera. Ukoliko želite odustati od pretplate na Newsletter, to možete učiniti u bilo kojem trenutku putem opcije otkazivanja pretplate koja se nalazi u Newsletteru. U slučaju otkazivanja pretplate, osobne podatke koje smo prikupili u tu svrhu prestat ćemo obrađivati. Prikupljene podatke pohranjujemo samo za razdoblje tijekom kojeg primate bilten i niste otkazali Vašu privolu za primanje Newslettera.

Sustav video nadzora
Derma d.d. kao voditelj obrade ima legitimni interes provesti mjere video nadzora radi zaštite imovine i osoba, a u odnosu na određene radne pozicije i zakonsku dužnost postaviti nadzorne kamere koje snimaju zaposlenike i sve osobe koje se kreću u vidokrugu nadzorne kamere. Derma d.d. na propisani način označava sva mjesta na kojima je postavljen video nadzor.

Primatelji osobnih podataka
Derma d.d.  će vaše osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, Derma d.d. jamči da će se prikupljenim podacima koristiti samo u navedene svrhe. Derma d.d. može koristiti depersonalizirane podatke u statističke svrhe.

Pravna osnova prikupljanja

Pravna osnova za navedene svrhe prikupljanja su:
•    zakonska,
•    ugovorna,
•    ključni interesi ispitanika,
•    legitimni interes koji je jači od interesa ispitanika ili
•    privola ili izričita privola ispitanika,ovisno o svrsi obrade i vrsti osobnog podatka

Mjesta prikupljanja podataka

Derma d.d.d prikuplja vaše podatke tijekom:
•    prilikom ispunjavanja ugovora o radu
•    prijave na newsletter na internetskim stranicama
•    na mjestima pod sustavom videonadzora.

Vrijeme čuvanja podataka

Derma d.d. prikuplja na temelju zakona, dužan je čuvati onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis.
Podatke koje Derma d.d. prikuplja na temelju ugovornog odnosa čuvat će samo koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge.
Podatke o imenu, prezimenu i e-mail adresi koje prikupi temeljem privole u svrhe izravnog marketinga čuvat će u svojoj bazi do 1 godine ili do povlačenja privole.

Prava ispitanika

Naš korisnik u svakom trenutku ima sljedeća prava:
•    pravo na pristup podacima i uvid u podatke
•    pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
•    pravo na prenosivost podataka
•    pravo na povlačenje privole
•    pravo na podnošenje prigovora
•    pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
•    pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora
Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, kontaktirajte nas. Također nas možete kontaktirati i telefonom koji je naveden na web stranici ili putem slanja pošte na našu adresu koja je navedena na web stranici.

Sigurnost vaših osobnih podataka

Predani smo poduzimanju odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu vaših osobnih podataka od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Prilikom davanja vaših osobnih podataka putem naše web stranice, ove se informacije šalju putem interneta sigurno pomoću visokokvalitetnih šifriranja i spremaju na naše sigurne servere koji se nalaze u EU.
 
Transparentnost

Ova Politika privatnosti dostupna je na stranicama Derma d.d., te također i na oglasnim stranicama Derma d.d..
Ako odlučimo mijenjati svoju politiku privatnosti, promjene ćemo postaviti i objaviti na internet stranicama, pa vas zbog toga pozivamo da se često informirate o politikama privatnosti Derma d. d.

 • Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka dioničkog društva Derma d.d.:
 • Podravska ulica 13, 42000 Varaždin
 • +385 42 405 555
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka. Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 18a. stavkom 8. Zakona o zaštiti osobnih podataka, prema kojem službenik za zaštitu osobnih podataka:

 • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
 • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
 • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
 • brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
 • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
 • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a ta obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.


Korištenje kolačića (eng. "Cookies")

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) radi pružanja boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Ukoliko se slažete sa spremanjem kolačića na vaše računalo kliknite SLAŽEM SE. Ako ne želite podatke sakupljene uporabom kolačića, u većini preglednika postoji jednostavan postupak koji vam omogućava da odbacite mogućnost korištenja istih. Kolačići mogu biti nužni kako bi vam pružili neke naše on-line usluge. Prikupljamo sljedeće ključne informacije o uporabi naše web stranice koje uključuju:

 • broj posjeta našoj web stranici
 • o
 • koliko prosječno vremena ti jedinstveni posjetitelji provedu na našoj web stranici
 • uobičajene točke ulaza i izlaza s naše web stranice.

Zahtjevi Korisnika

Ukoliko imate potrebu pristupom vašim podacima opisanih u poglavlju "Prava ispitanika" možete nas kontaktirati putem:

Online forme "Zahtjev korisnika za pristup podacima

ili preuzmite PDF obrazac

koji je potrebno dostaviti na našu adresu (Podravska ulica 13, 42000 Varaždin ili na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

eu4

eu2

operativni program

eu 3

bisnode