Indeks Članka

4.RAČUN
4.1 Svi računi se moraju ispostaviti na tvrtku Naručitelja/Kupca u jednom primjerku i ne smiju se slati uz isporuku robe, osim ako se drugačije ne dogovori. Računi se mogu ispostaviti i podmiriti prije isporuke robe samo u slučaju da je tako dogovoreno kod avansnog plaćanja. Za svaku pojedinu isporuku robe mora biti ispostavljen poseban račun sa navedenim mjestom na koje je isporuka robe izvršena.

bisnode logo