Indeks Članka

4.RAČUN
4.1 Svi računi se moraju ispostaviti na tvrtku Naručitelja/Kupca u jednom primjerku i ne smiju se slati uz isporuku robe, osim ako se drugačije ne dogovori. Računi se mogu ispostaviti i podmiriti prije isporuke robe samo u slučaju da je tako dogovoreno kod avansnog plaćanja. Za svaku pojedinu isporuku robe mora biti ispostavljen poseban račun sa navedenim mjestom na koje je isporuka robe izvršena.

eu4

eu2

operativni program

eu 3

bisnode