Indeks Članka

5.KVALITETA ROBE I ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE NA ROBI
5.1 Dobavljač/Prodavatelj jamči da isporučena roba odgovara svim standardima kvalitete u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima koji se odnose na njenu prodaju i upotrebu, te da ne krši prava trećih, niti je njima opterećena.
5.2 O svim vidljivim ili nevidljivim nedostacima robe će Naručitelj/Kupac obavijestiti Dobavljača/Prodavatelja odmah po njihovom uočenju. Na eventualnu odgovornost za materijalne nedostatke robe primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.
5.3 Okolnost da je Naručitelj/Kupac podmirio neki račun ne znači i da je odustao od svojih prava koja mu pripadaju u skladu sa važećim propisima i ovim općim uvjetima poslovanja.
5.4 U slučaju da određeni upravni organi zatraže od Naručitelja/Kupca ispitivanje kvalitete zaprimljene robe ili takvo ispitivanje, iz opravdanih razloga provede sam Naručitelj/Kupac, troškove tog ispitivanja, ako se pokaže da roba kvalitetom ne odgovara, snosi Dobavljač/Prodavatelj.

eu4

eu2

operativni program

eu 3

bisnode