Indeks Članka

7.TRAJANJE UGOVORA
7.1 Ugovor sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom vremena.
7.2 Ugovor sklopljen na određeno i neodređeno vrijeme može prestati raskidom, otkazom, koji se daju u pisanoj formi, ili na drugi zakonom predviđeni način.
7.3 Ugovor prestaje raskidom ako jedna od ugovornih strana krši njegove odredbe. Raskid ukoliko je jednostran mora biti u pisanom obliku, uz navođenje osnovanih razloga za raskid.
7.4 Otkaz ugovora je moguć samo uz otkazni rok od 30 dana ili duži ukoliko se ugovorne strane tako dogovore.
7.5 Sve izmjene ugovora moraju biti u pismenoj formi i kao rezultat dogovora ugovornih strana, te nije moguća jednostrana izmjena ugovora.

eu4

eu2

operativni program

eu 3

bisnode